Trường Đại học Quy Nhơn với vị trí tuyệt đẹp, nằm ngay bên bờ biển Quy Nhơn thơ mộng, là một trung tâm đào tạo chất lượng và uy tín của khu vực và cả nước.

170 An Dương Vương, Tp. Quy Nhơn

dqn@moet.edu.vn

web@qnu.edu.vn

(84-56) 3846156

Fax: (84-56) 3846089

Liên hệ với nhà trường

Liên hệ với:
Thành công
Không chính xác
Gửi

thông tin liên hệ

  • Phòng Khoa học công nghệ & Hợp tác quốc tế, 170 An Dương Vương, Tp. Quy Nhơn
  • dhqn@qnu.edu.vn - tapchikhoahoc@qnu.edu.vn - pkhcn@qnu.edu.vn - international@qnu.edu.vn
  • (84-256) 3846156; Fax: (84-256) 3846089
  • www.qnu.edu.vn