Hợp tác quốc tế

thông tin liên hệ

  • Phòng Khoa học công nghệ & Hợp tác quốc tế, 170 An Dương Vương, Tp. Quy Nhơn
  • dhqn@qnu.edu.vn - tapchikhoahoc@qnu.edu.vn - pkhcn@qnu.edu.vn - international@qnu.edu.vn
  • (84-256) 3846156; Fax: (84-256) 3846089
  • www.qnu.edu.vn