Lịch làm việc hôm nay
  • {{dt.ThoiGianBatDau | date :'HH:mm'}} : {{dt.NoiDung}}

    Địa điểm :{{dt.DiaDiem}}

logo footer

thông tin liên hệ

  • 170 An Dương Vương, Tp. Quy Nhơn
  • Tầng 3, Nhà Trung tâm
  • knn@qnu.edu.vn
  • (84-0256) 3846823
  • www.kngoaingu.edu.vn

mạng xã hội

Top