ENGLISH

Tiếp và làm việc với lãnh đạo Viện sốt rét - Ký sinh trùng - Côn trùng Quy Nhơn

Chiều ngày 17 tháng 5 năm 2016, Đoàn công tác của Viện Sốt rét - sinh trùng - Côn trùng Quy Nhơn do PGSTSNguyễn Văn Chương - Viện trưởng dẫn đầu, đã đến thăm làm việc tại Trường Đại học Quy Nhơn.

Tiếp làm việc với đoàn, về phía Trường Đại hoc Quy Nhơn PGSTS. Đỗ Ngọc Mỹ, Phó Hiệu trưởng Nhà trường cùng với lãnh đạo của Phòng QLKH&HTQT Khoa Sinh - KTNN.

Tại buổi làm việc, hai bên đã thông báo cho nhau về tình hình đào tạo, nghiên cứu khoa học chuyển giao công nghệ của hai đơn vị. Dựa vào thế mạnh của mỗi đơn vị, hai bên đã bàn bạc, trao đổi thống nhất một số nội dung chính trong hợp tác đào tạo, nghiên cứu khoa học như: Thường xuyên trao đổi chuyên gia tham gia Hội đồng Khoa học & Công nghệ và Hội đồng chấm luận văn Thạc sĩ, Tiến sĩ; Hợp tác trong đào tạo Thạc sỹ, Tiến sĩ và nghiên cứu khoa học; Viện Sốt rét - Ký sinh trùng - Côn trùng Quy Nhơn sẽ tạo điều kiện tốt nhất để sinh viên và học viên của Trường Đại học Quy Nhơn đến thực tập, thí nghiệm tại Viện. Đặc biệt, Viện Sốt rét - Ký sinh trùng - Côn trùng Quy Nhơnrất ủng hộ đề án mở Khoa Y- Dược tại Đại học Quy Nhơn và hứa sẽ hỗ trợ về nhân lực, cơ sở thực tập, thí nghiệm có liên quan khi đề án được triển khai thực hiện. Hai bên sẽ thường xuyên trao đổi để cụ thể hóa các nội dung đã thống nhất để đi đến Ký kết thỏa thuận hợp tác trong thời gian sớm nhất.

Kết thúc buổi làm việc, PGS TS. Đỗ Ngọc Mỹ đã cảm ơn đoàn công tác của Viện tin tưởng hai bên sẽ nhanh chóng kết thỏa thuận hợp tác về đào tạo, nghiên cứu khoa học chuyển giao công nghệ.