ENGLISH

Thông tin liên hệ

PHÒNG QUẢN KHOA HỌC HỢP TÁC QUỐC TẾ

Website: pqlkh-htqt.qnu.edu.vn

Địa chỉ: P. 43, Nhà 15 tầng, Trường Đại học Quy Nhơn

               170 An Dương Vương, thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định

Email: pkhcn@qnu.edu.vn

Điện thoại: 056. 3846817