ENGLISH

Giới thiệu

Tạp chí khoa học Trường Đại học Quy Nhơn được Bộ Thông tin Truyền thông  cấp Giấy phép hoạt động số 164/GP-BVHTT ngày 30 tháng 10 năm 2006 với chỉ số ISSN 1859-0357, được gia hạn theo Giấy phép số 1130/GP-BTTTT ngày 22 tháng 7 năm 2011. Hiện tại Tạp chí xuất bản theo định kỳ 3 tháng (4 số/năm) nhằm đăng tải các công trình nghiên cứu các bài viết khoa học của cán bộ giảng dạy nghiên cứu, nghiên cứu sinh, học viên cao học sinh viên trong ngoài Trường Đại học Quy Nhơn thuộc các lĩnh vực Khoc học T nhiên & K thuật, Khoa học Xã hội-Nhân Văn & Kinh tế, Giáo dục...mà chưa từng được công bố trên các ấn phẩm khác.

Ban Biên tập Tạp chí xin trân trọng cảm ơn và mong được tiếp tục cộng tác với các cán bộ tri thức, các nhà nghiên cứu trong và ngoài Trường để Tạp chí khoa học Trường Đại học Quy Nhơn mang những thông tin giá trị khoa học đến với đọc giả.

 

Giấy phép hoạt động Tạp chí

Mã số ISSN của Tạp chí

Danh sách Ban Biên tập Tạp chí Khoa học