ENGLISH

Chương trình học bổng Fulbright tuyển chọn ứng viên

Phái đoàn Ngoại giao Hoa Kỳ tại Việt Nam - Chương trình Fulbright tại Việt Nam đang tuyển chọn ứng viên người Việt Nam cho các chương trình học bổng sau:

- Chương trình Học giả Fulbright Việt Nam năm học 2017-2018 (hạn nộp hồ ngày 15-10-2016)

- Chương trình học giả US-ASEAN năm học 2017-2018 (hạn nộp hồ ngày 28-10-2016)

Thông báo chương trình như kèm theo. Các chi tiết khác trên Website: https://vn.usembassy.gov/education-culture/fulbright-program-vietnam/vietnamese-scholar-program/