ENGLISH

Cấp Nhà nước/Nghị định thư

 

DANH MỤC ĐỀ TÀI NAFOSTED TỪ NĂM 2011 ĐẾN 2017

 

STT

Tên đề tài / Mã số

Chủ nhiệm đề tài

Thành viên tham gia

Thời gian thực hiện

Kinh phí được cấp

(triệu đồng)

Tình trạng

 

Năm 2011

1

Hệ bất đẳng thức và đường cong: Tính chất tôpô, giải tích và ứng dụng trong Tối ưu.

Mã số: 101.01-2011.56

TSKH. Huỳnh Văn Ngãi

1. Lê Công Trình

2. Nguyễn Bin

12/2011-11/2013

493

Đã nghiệm thu

 

Năm 2012

2

Một số hướng chọn lọc trong Giải tích toán học và ứng dụng.

Mã số: 101.01-2011.15

PGS. TS. Đinh Thanh Đức

1. Nguyễn Dư Vi Nhân

2. PGS.TS. Thái Thuần Quang

6/2012 - 6/2014

629

Đã nghiệm thu

3

Nghiên cứu tổng hợp các vật liệu xúc tác quang mới cho phản ứng tách nước và oxi hóa các hợp chất hữu cơ có trong dung dịch nước

Mã số: 104.03 – 2011.11

PGS. TS. Võ Viễn

1. Nguyễn Phi Hùng

2. Nguyễn Thị Việt Nga

3. ThS.Trần Thị Thu Phương

4. TS.Trương Thanh Tâm

6/2012 - 6/2014

583

Đã nghiệm thu

 

Năm 2013

4

Nghiên cứu lý thuyết liên kết hydro chuyển dời xanh C-H...O, tương tác axit-bazo Lewis và tương quan của chúng đến khả năng hòa tan một số hợp chất hữu cơ trong CO2

MS: 104.03-2012.12

TS. Nguyễn Tiến Trung

1. PGS.TS.Nguyễn Phi Hùng

2. TS.Nguyễn Lê Tuấn

3/2013 - 3/2015

500

Đã nghiệm thu

 

Năm 2014

5

Nghiên cứu lý thuyết cơ chế hình thành cấu trúc và bản chất liên kết hóa học của một số cluster silic pha tạp bởi kim loại chuyển tiếp

MS: 104.06-2013.06

TS. Vũ Thị Ngân

1. PGS.TS Nguyễn Phi Hùng

2. TS Nguyễn Tiến Trung

3. ThS. Nguyễn Thị Lan

4. ThS. Trần Đình Luyện

5. ThS. Nguyễn Ngọc Trí

3/2014-3/2016

600

Đã nghiệm thu

6

Hệ bất đẳng thức và đường cong: Những tính chất topo, giải tích và ứng dụng trong Tối ưu

MS: 101.99-2013.24

TSKH. Huỳnh Văn Ngãi

1. TS.Lê Công Trình

2. TS. Nguyễn Hữu Trọn

4/2014 - 4/2016

607

Đã nghiệm thu

 

Năm 2015

7

Một số vấn đề về bất đẳng thức tích phân, bất đẳng thức vi biến phân, và phương trình vi phân ngẫu nhiên

MS: 101.02-2014.32

PGS.TS Đinh Thanh Đức

1. TS. Lê Quang Thuận

2. TS. Mai Thành Tấn

3. CN. Nguyễn Dư Vi Nhân

3/2015 - 3/2017

799

 

8

Một số hướng chọn lọc trong Giải tích phức, Giải tích điều hòa và Hệ động lực

Mã số: 101.02-2014.31

PGS.TS Thái Thuần Quang

1. TS. Lương Đăng Kỳ

2. TS. Huỳnh Minh Hiền

3/2015 - 3/2017

677

 

9

Về một bài toán tối ưu hạng ma trận và ứng dụng

Mã số: 101.01-2014.30

TS. Lê Thanh Hiếu

1. TS. Ngô Lâm Xuân Châu

3/2015 - 3/2017

430

 

10

Nghiên cứu so sánh về độ bền và bản chất liên kết hidro C-H...Y(Y=O,N,pi) bằng phương pháp hóa học lượng tử

Mã số: 104.06.2014.08

PGS.TS Nguyễn Tiến Trung

1. PGS.TS Nguyễn Phi Hùng

2. TS. Vũ Thị Ngân

3. ThS. Nguyễn Thị Thu Trang

3/2015 - 3/2017

600

Đã nghiệm thu

 

Năm 2016

11

Nghiên cứu tổng hợp và biến tính vật liệu MS2 (M = Mo, W) có cấu

trúc nano để làm điện cực anốt hiệu năng cao cho pin liti

Mã số: 104.06-2015.94

PGS. TS Võ Viễn

 

5/2016 - 5/2018

731

 

12

Nghiên cứu ảnh hưởng của  kim loại chuyển tiếp  dãy 3d và kích thước cluster đến cấu trúc hình học, độ bền và thuộc tính electron của cluster gecmani pjha tạp bằng phương pháp hóa học lượng tử.

Mã số: 104.06-2015.97

PGS. TS. Vũ Thị Ngân

1. PGS. TS Nguyễn Tiến Trung

2. TS. Nguyễn Minh Tâm

3. Nguyễn Ngọc Trí

4. Nguyễn Đức Minh

5. Phạm Tấn Hùng

8/2016 - 8/2018

650

 

 

Năm 2017

13

Một số bài toán trong Giải tích điều hòa và Thuyết tương đối.

Mã số: 101.02-2016.22         

TS. Lương Đăng Kỳ

 

4/2017 - 4/2019

1.000

 

14

Hệ biến phân: Tính ổn định và dáng điệu tiệm cận của nghiệm, với ứng dụng trong điều khiển tối ưu và Tối ưu đa thức.

Mã số: 101.01-2016.27

PGS. TSKH. Nguyễn Văn Ngãi

 

4/2017 - 4/2019

815

 

15

Nghiên cứu chế tạo vật liệu phát xạ đỏ và đỏ xa trên cơ sở SnO2, ZnO-SnO2 pha tạp carbon nhằm ứng dụng cho diốt phát quang ánh sáng trắng có chỉ số CRI cao.

Mã số: 103.03-2016.68

TS. Nguyễn Tư

 

4/2017 - 4/2020

796

 

16

Chế tạo điện cực quang trên cơ sở vật liệu nano phân nhánh ba chiều cho hiệu suất cao trong tách nước quang điện hóa.

Mã số: 103.99-2016.85

TS. Hoàng Nhật Hiếu

 

4/2017 - 4/2019

768

 

17

Nghiên cứu chế tạo vật liệu màng đơn lớp porphyrin trên bề mặt đồng, graphite trong hệ điện hóa nhằm định hướng ứng dụng vào thiết bị điện tử kích thước nano.

Mã số: 104.06-2016.63

PGS. TS. Nguyễn Phi Hùng

 

4/2017 - 4/2020

843

 

18

Tổng hợp và biến tính tantan nitrua nhằm ứng dụng làm chất xúc tác quang cho phản ứng khử CO2 trong vùng ánh sáng khả kiến tạo nhiên liệu tái sinh.

Mã số: 104.99-2016.29

TS. Nguyễn Thị Diệu Cẩm

 

 

 

 

4/2017 - 4/2019

682